นอกจาก facebook fanpage อันนี้
 
ใครไม่ได้เล่นเฟส ยังสามารถติดตามในแบบบล็อกได้ที่นี่นะครับ
 
และอีกที่
 
สำหรับตามงานในเว็บภาษาอังกฤษ
 
พิกซีฟ
 
นอกเหนือจากนี้จะอัพเดทไว้ที่บล็อก blogspot นะครับ
เพราะคงอัพที่นี่ไม่ไหวแล้วครับ เข้าทีเครียดที